# حرف_من_با_شما

عاقبت ما!!

 ســـــــــــــــــــــــلام   خوبـــــــــــــــــــــید؟ یه چیز رو میدونــــــــــــــــــستید؟   که تا یه هفته ی دیگه باید تشــــــــــــــریف ببریم مدرسه؟   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی   یه سوال واســـــــــــــــــــــــم پیش اومد!   کی منتظر روز اول ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 25 بازدید

بالاخره!

ســـــــــــــــــــــــــــــــلام. بالاخره اومدم! ببخشید خونه ی مامان بزرگ بودم. تا به حال به یه چیزی دقت کردین؟     ــــــــــــــــــــــــــــراستی تولدم مبارکـــــــــــــــــــــــــــ
/ 11 نظر / 19 بازدید